Kawa i ciastko – jaka stawka VAT dla zestawu ?

c700x420

Ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło 2 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1723/16. Orzeczenie dotyczyło sprzedaży towaru, a konkretnie zestawu kawy i ciastka, przy czym dla obu towarów kawy i ciastka, sprzedawanych w zestawie, podatnik stosował dwie różne stawki VAT – 8% dla ciastka i 23% dla kawy.

Zdaniem organu podatkowego ze względu na fakt, że podatnik oferował w sprzedaży napoje w zestawie z ciastkiem, a w cennikach (kartach menu) zamieszczona była cena całego zestawu, bez wyszczególnienia cen jednostkowych towarów wchodzących w jego skład, do takiej sprzedaży winno się stosować jedną stawkę VAT w wysokości 23%. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazywał na takie okoliczności ustalonego stanu faktycznego jak to, że w kartach menu, na dole strony, umieszczono drobną czcionką wyjaśnienie: „*- sprzedawane wyłącznie w zestawie. Cena za zestaw”, „*- napoje sprzedawane wraz z zakąską gastronomiczną. Cena za zestaw” lub „..*- sprzedawane tylko w zestawie”. Z kolei na kasie rejestrującej, sprzedaż zestawów ewidencjonowano w rozbiciu na poszczególne towary, tj. napoje (opodatkowane stawką VAT 23%) oraz ciastko (opodatkowane stawką VAT 8%). Okoliczności te powodują, że zdaniem organu podatkowego składniki wchodzące w skład zestawu są ze sobą ściśle związane, tworząc obiektywnie całość, należy je zatem opodatkować według jednolitych zasad określonych dla dostawy mającej charakter zasadniczy (główny), tj. napoju.

Stanowisko takie podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny. W ocenie Sądu przyjęta przez podatnika konstrukcja zestawu (napój z ciasteczkiem) w kontekście zebranego w sprawie materiału dowodowego obrazującego okoliczności towarzyszące oferowaniu i sprzedaży przedmiotowych zestawów uzasadniała potraktowanie dostawy „napoju z ciastkiem” jako świadczenia kompleksowego podlegającego opodatkowaniu jedną stawką podatkową przynależną do napoju jako dostawy podstawowej. W tym konkretnym przypadku elementy zestawów są ze sobą ściśle związane i obiektywnie tworzą one jedną całość przede wszystkim z punktu widzenia nabywcy. W oferowanych zestawach to napój jest towarem podstawowym.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny. W ocenie NSA inaczej bowiem należy w takich sytuacjach traktować świadczenie usługi gastronomicznej, a inaczej dostawę towaru. Zdaniem NSA rozdzielenie usługi gastronomicznej od oferowanych w ramach tej usługi wyżywienia i napojów byłoby sztuczne, jednak sztuczne nie jest rozdzielenie i odrębne opodatkowanie podatkiem VAT dwóch towarów (napój i ciastko) oferowanych ze względów przyjętej przez spółkę strategii marketingowej w ramach jednego zestawu oferowanego klientom spółki w jej lokalach gastronomicznych.

Uzasadnienie opisywanego orzeczenia prowadzi więc do wniosku, że sprzedając różnego rodzaju zestawy należałoby mieć na uwadze czy owa sprzedaż stanowi usługę gastronomiczną czy też dostawę towaru, bowiem w każdym z tych przypadków sposób opodatkowania może być inny.

Podziel się:

Dodaj komentarz