Nierzetelna faktura – konsekwencje posługiwania się nierzetelną fakturą

rawpixel-780494-unsplash

Faktura nierzetelna to taka, która stwierdza czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Wystawianie i posługiwanie się nierzetelną fakturą rodzi wiele konsekwencji podatkowych, a dodatkowo jest również przestępstwem karanym na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Najważniejsza negatywna konsekwencja, która wiąże się z posługiwaniem się nierzetelną fakturą jest taka, że kupującemu, czyli posługującemu się taką fakturą nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, znajdującego się na tej fakturze.

Kiedy więc mówimy o nierzetelnych fakturach? – żebyśmy mogli mówić o fakturze rzetelnej, czyli takiej, która daje prawo do odliczenia podatku naliczonego należy ustalić po pierwsze, czy faktura jest poprawna z formalnego punktu widzenia, ale również czy faktura odzwierciedla prawdziwy przebieg zdarzeń gospodarczych. Tylko faktura, która spełnia oba warunki daje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W kontekście przepisów ustawy o VAT istotne jest zarówno to, czy dostawa towarów lub świadczenie usług zostały zrealizowane, jak również to, czy zostały one dokonane między podatnikami VAT i to oczywiście podatnikami wymienionymi w treści faktury.

Jeżeli chcemy ustalić czy faktura VAT jest rzetelna sprawdzić należy czy zgodnie z rzeczywistością wskazane na niej zostały zarówno aspekty podmiotowe (dane sprzedawcy, kupującego) oraz aspekty przedmiotowe (wskazanie towaru, usługi, ceny, kwoty i stawki podatku itd.). Dopiero kiedy wszystkie te czynniki są zgodne z rzeczywistością możemy mówić o fakturze rzetelnej i równocześnie fakturze dającej prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przy analizie rzetelności faktur ważny jest jeszcze jeden czynnik – a mianowicie ustalenie na kim ciąży obowiązek udowodnienia tego, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności są zgodne z prawdą. I tu niestety przykra dla wszystkich podatników widomość – jak wskazują orzeczenia sądów administracyjnych ciężar udowodnienia tych okoliczności obciąża podatnika. Jak czytamy dla przykładu w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2018 r., I SA/Gd 737/18 „Skoro w zakresie udokumentowanym spornymi fakturami podatnik wywodzi korzystne dla siebie skutki prawnopodatkowe, to jego rzeczą jest wykazanie okoliczności lub dowodów na poparcie tak stawianej tezy.”

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.