Nowe stawki CIT od 2019r.

Podatki w organizacjach pozarządowych

Od 1 stycznia 2019 r. planowane są dwie nowe stawki w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pierwsza z nowych stawek będzie wynosiła 5% i będzie obejmowała dochody uzyskiwane z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R. Przepisy będą również definiowały pojęcie prawa własności intelektualnej i będą to:

1) prawo do wynalazku (patent),

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Jeżeli więc podatnik wytworzy któreś z wymienionych wyżej praw np. wynalazek, a następnie skomercjalizuje go, to dochody z tego tytułu będą opodatkowane podatkiem CIT wg stawki 5%.

Kolejna zmiana stawki CIT dotyczyć będzie małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (za wyjątkiem podatników powstałych w wyniku restrukturyzacji). W przypadku tych firm stawka podatku zostanie obniżona do 9% z obowiązujących obecnie 15%. Obniżona stawka nie będzie dotyczyła podatków od zysków kapitałowych.

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.