Odliczenia VAT od czynności zwolnionych i nieopodatkowanych.

vat

Wielokrotnie, jako podatnicy mamy wątpliwości odnośnie tego jaką stawka podatku opodatkować dana czynność, albo też czy w ogóle opodatkować daną czynność, czy też czynność ta może korzystać ze zwolnienia w podatku VAT. Czasami wydaje się, że dobrą „taktyką” będzie opodatkowanie VAT-em wątpliwej transakcji, tak niejako „na zapas”. Wydawać by się mogło, że jeżeli naliczymy 23% podatku VAT w związku ze zrealizowana czynnością to przecież nikt nie będzie tego kwestionować, ze względu na to, że w ostateczności należałoby uznać, że odprowadzaliśmy więcej podatku aniżeli było konieczne. Niestety w przypadku VAT ta logika nie działa. Dlaczego ? ano dlatego, że naliczając 23% VAT – my jako sprzedawca tą kwotę podatku wpłacimy do urzędu, jednak nasz kontrahent tego podatku nie odprowadzi, a co więcej będzie chciał zrealizować swoje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze, którą my jako sprzedawca wystawiliśmy.

W związku z tym niestety ale w przypadku VAT podatku na fakturze powinno być tyle ile być powinno zgodnie z przepisami, ani za mało, ani za dużo. Tylko bowiem wtedy działać będziemy zgodnie z jedną z podstawowych zasad w podatku VAT – zasadą neutralności.

Co więcej opisany wyżej sposób rozumowania sankcjonowany jest przez przepisy oraz przez orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt. 2 nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Przykładem sytuacji, w której kupującemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jest sprzedaż nieruchomości korzystającej ze zwolnienia podatkowego, w przypadku, w którym sprzedawca, czy to na skutek nieznajomości przepisów, czy też z innej przyczyny, naliczył w związku ze sprzedażą podatek należny. Co ważne, jak wskazuje orzecznictwo, w takim przypadku najmniejszego znaczenia nie ma dobra wiaro kupującego, czy też zaufanie do kontrahenta. Jako przykład takiego rozstrzygnięcia wskazać można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 395/14, w którym czytamy m. in.: „Artykuł 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u. wyłącza możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej czynność zwolnioną z opodatkowania, niezależnie od stanu wiedzy i dobrej bądź złej wiary kontrahentów danej transakcji. Skoro podatnikami podatku od towarów i usług są osoby trudniące się profesjonalnie określonym rodzajem działalności gospodarczej, można i należy w ich wypadku stosować surowsze kryteria oceny znajomości przepisów, świadomości prawnej czy dobrej wiary. Podatnik powinien sprawdzić, czy czynność objęta fakturą podlega podatkowi od towarów i usług i jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie obciążają go, niezależnie od stopnia winy drugiej strony tej transakcji.„

To orzeczenie raz jeszcze pokazuje, że w przypadku podatku VAT ponosimy odpowiedzialność nie tylko za nas samych ale równie często za naszych kontrahentów.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.