Podatek od darowizny – zwolnienie

darowizna

Zdarza się, że osoby fizyczne są obdarowywane przez członków swojej rodziny bądź to pieniędzmi, bądź też innymi rzeczami.

Darowizny takie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego i to niezależnie od ich wartości, jeżeli obdarowany spełni warunki określone w treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pierwszy warunek dotyczy tego, że obdarowany należy do określonej ustawą grupy osób spokrewnionych z darczyńcą. Drugi warunek to określony stopień pokrewieństwa z darczyńcą – ze zwolnienia może skorzystać małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki), wstępni (czyli rodzice lub dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Następny dwa warunki to:

  1. zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku),
  2. udokumentowanie – w przypadku gdy przedmiotem nabycia są środki pieniężne, ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową lub przekazem pocztowym.
Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.