VAT – zmiany w powstawaniu obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych

budownictwo

Od 1 stycznia 2014 r. zasadniczo zmienią się regulacje ustawy o VAT.

Jedna ze zmian będzie dotyczyła momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży usług budowlano – montażowych. Z dniem 1 stycznia do ustawy o podatku VAT wprowadzony zostanie nowy przepis – art. 19a, który zastąpi obowiązujący do końca 2013 r. art. 19. Zgodnie z brzmieniem ust. 5 pkt. 3 lit. a nowego przepisu obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie powstawał z dniem wystawienia faktury. Bardzo ważny jest fakt, iż obowiązek wystawienia faktury sprzedawca musi zrealizować najpóźniej w 30 – tym dniu od wykonania usługi. Oznacza to, że obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usług budowlano – montażowych po 1 stycznia 2014 r. powstawać będzie z dniem wystawienia faktury VAT, jednak sprzedawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury najpóźniej 30 – tego dnia od daty wykonania usługi.

Podziel się:

Dodaj komentarz