Środki trwałe w organizacjach pozarządowych

architect showing new family house model to customer at office

„Osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może nabyć lub wytworzyć środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o jakich mowa w art. 16a ust. 1 i 2 oraz w art. 16b ust. 1 i ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p., w związku z czym nie może ich także amortyzować; wydatki na nabycie takich składników majątku, które stanowiłyby środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, gdyby ta osoba prawna prowadziła działalność gospodarczą, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w sposób bezpośredni” – taką tezę postawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2010 r., w sprawie o sygn. akt II FSK 1760/09.

W myśl przedstawionego stanowisko organizacje pozarządowe wszystkie składniki majątku organizacji, służące wykonywaniu działalności statutowej, nie gospodarczej, nie powinny być rozliczane w kosztach uzyskania przychodów poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych ale mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Podziel się:

Dodaj komentarz