Zapłata podatków po 1 stycznia 2020 r.

Zniszczenie towarów opodatkowane VAT

Kolejna zmiana przepisów podatkowych, a ściślej jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczy sposobu płacenia podatku przez wszystkich podatników. Jak do tej pory każdy z urzędów skarbowych posiadał wykaz kilku rachunków bankowych i w zależności od tego jaki podatek płaciliśmy, robiliśmy przelew na inny numer rachunku bankowego. Co ważne jednak – każdy z podatników przekazywał pieniądze na ten sam, ogólny rachunek bankowy, wspólny dla wszystkich podatników z danego urzędu.

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik będzie już posiadał swój własny nr rachunku bankowego na który będzie kierował wszystkie wpłaty podatku PIT, CIT i VAT. Numer tego rachunku można wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Do wygenerowania nr rachunku bankowego należy podać:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

– nie prowadzisz działalności gospodarczej

– lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

– prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

– lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Co Ministerstwo pisze na temat mikrorachunku – same zalety 😊:

  • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
  • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
  • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Same zalety dla podatników, a dla Ministerstwa ? no może prościej i szybciej będzie się prowadzić egzekucję 😉

Podziel się:

Dodaj komentarz