Zwolnienia z podatku VAT dla dostawy nieruchomości

budownictwo

Dla wielu problematyczne jest prawidłowe ustalenie sposobu opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości.

W treści ustawy o VAT znajdują się dwa zwolnienia podatkowe, które odnoszą się do sprzedaży nieruchomości. Pierwsze z nich znajduje się w treści art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Przepis ten ustanawia zasadę, w myśl której opodatkowaniu podatkiem VAT podlega dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak również każda inna dostawa, jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata. W pewnym uproszczeniu więc można powiedzieć, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż nowych budynków lub budowli. Jak się jednak okazuje uproszczenie to jest zbyt duże i mogłoby prowadzić do niewłaściwego stosowania przepisów ustawy o VAT. Pojęcie „pierwszego zasiedlenia” użyte w ustawie o VAT oznacza bowiem coś zupełnie innego niż potoczne rozumienie tych pojęć (szerzej na temat definicji tego pojęcia zob. wcześniejszy wpis).

Podziel się:

Dodaj komentarz